تماما مخصوص!

متن زیر مربوط می شود به برادر ضرغامی که این روزها خبر آب خوردنش را یا صدای عطسه ها و سرفه هایش را هم تلوزیون پخش می کند؛
تنهااز جهت یاد آوری و تنبه!
*

صحيفه نور جلد‏‏( 19 ) : ‏ صفحه‏206 ‏
‏1364/05/27‏
بيانات امام خميني در ديدار باآقاي محمدهاشمي مديرعامل و معاونين صداوسيماي جمهوري اسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم و روي خير و شر كارها نظارت كنيم.
من نظري به ديگران ندارم ‏،‏ راجع به خودم مي گويم از اين وضع راديو تلويزيون خوشم نمي آيد‏.‏ واقع آن است كه آن قدر كه پابرهنه ها به راديو تلويزيون حق دارند‏،‏ ما نداريم ‏.‏ اين يك واقعيت است و تعارف نيست ‏،‏ واقع اين است كه آنها اين نظام را درست كرده اند و اين نهضت را به وجود آوردند‏،‏ همين جمعيت هستند كه پيروزي ها را به دست آوردند‏،‏ از قشر بالا كسي در اين مساله حقي ندارد‏.‏ البته ما هم در اصل مطلب شركت داشته ايم ‏،‏ اما حق با آنهاست ‏.
‏ من مدت هاست كه وقتي مي بينم راديو تلويزيون را هر وقتي بازش مي كنم از من اسم مي برد‏،‏ خوشم نمي آيد‏.‏ ما بايد به مردم ارزش بدهيم ‏،‏ استقلال دهيم و خودمان كنار بايستيم و روي خير و شر كارها نظارت كنيم ‏.‏ ولي اين كه تمام كارها دست ما باشد‏،‏ راديو تلويزيون دست ماها باشد اما آن بيچاره ها كه كار مي كنند هيچ چيز دستشان نباشد‏،‏ ولي ما كه هيچ كاره هستيم دست ما باشد‏،‏ به نظر من اين صحيح نيست ‏.
‏ من گفته ام كه آن چيزهايي كه مربوط به من است گفته نشود‏،‏ من با آقايان كاري ندارم ‏.‏ البته در بعضي مواردي كه لازم مي شود چيزي گفته شود كه آن هم با تشخيص خود من است در راديو گفته و يا در تلويزيون ديده شود مضايقه ندارم ‏،‏ مثلا‏"‏ عيد فطر‏،‏ عيد قربان ‏،‏ تنفيذ رئيس جمهور‏،‏ اينها مسائلي است ‏،‏ اما مابقي ‏،‏ مثل ملاقات امروز من با شما كه با هم صحبت مي كنيم اين ديگر در راديو تلويزيون گفتن ندارد كه راديو بگويد‏،‏ تلويزيون بگويد‏،‏ راديو چند دفعه‏! ‏ تلويزيون چند دفعه‏! ‏ اين كارها مردم راخسته مي كند هيچ محتوا هم ندارد‏.‏ من و شما صحبت مي كنيم و همين طور ديگران يعني ديگران با من صحبت مي كنند‏،‏ آنها را من قطع مي كنم ‏.‏ و همين طور آن چيزهايي كه الان در تلويزيون موجود است ‏،‏ مثلا‏"‏ اول خبر كه مي خواهد شروع كند عكس مرا مي گذارند‏،‏ آن را برداريد و اگر كسي از شما سوال كرد بگوييد فلاني گفته است ‏.‏
 
در اين جا آقاي هاشمي مدير عامل راديو تلويزيون اظهار داشت‏: ‏ شما در قلب مردم جا داريد‏.‏

و امام فرمودند‏:‏ قلب مردم در غير از اينهاست ‏.‏ مساله اينها نيست ‏،‏ ما سابقا‏"‏ با مردم تماس داشتيم و به آنها ارادت داشتيم و مردم به ما لطف داشتند‏،‏ ولي اين طور نبود كه ما راديو تلويزيون داشته باشيم ‏،‏ آن باب ديگري است ‏.‏ در هر صورت بعضي مواردي كه لازم است مانعي ندارد‏،‏ در غير آن موارد‏،‏ من ميل ندارم ‏،‏ ديگران خودشان مي دانند‏.

/ 3 نظر / 15 بازدید
محمد

برای خود ضرغامی بفرست شايد تاثير کرد

قربانیان ترور

قربانیان ترور، زنان و کودکان آسیب دیده، آسیب های روانی ترور در جامعه... سهم ما در ساختن دنیایی بدون تروریسم چیست؟