روز ها با هم فرق ميکنند!

اين بالا نوشته امروز شنبه، 28 خرداد، 1384 در حالی که امروز يک شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۴ هست چرا حالا اين مساله اين قدر برايم اهميت دارد شايد اگر روز ديگری می آمدم و به اين تقويم بی توجه عبور ميکردم من غالبا روزها را گم ميکنم! ولی امروز برايم هميشه با روزهای ديگر متفاوت بوده است!

بعضی از روزها هستند که به واسطه تعلقشان به فردی يا چيزی با بقيه روزها فرق ميکنند! مثل روزهای خدا (ايام الله) که متعلق به خداست!

امروز هم که ميخواستم اين مطلب را بنويسم برايم رنگ شريعتی را دارد حتی اگر آن بالا امروز را ديروز بداند! امروز امروز است! بی هيچ شکی روزی که متعلق به دکتر است!

خداوند روحش را شاد نمايد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
khodam

گفتم یه چیزی بذارم!