تو تابیدی!

زنگه لوله بوم

هر چی سردی بو می جان دوبو

تو

دتابستی

ا کوگا

چکه 

چکه

شعرا بوم

*

قندیل بسته بودم

هرچه سرما بود در جانم نهفته بود

آفتاب شما که به من رسید

چکه

چکه

شعر شدم

*

این برای شما بود!

*

شعر هم از شیون بود. اینجا هم می توانید بشنویدش

*

این افاضات را هم بخوانید بد نیست.

*

البته بنده کراوات نمی زنم ها! هیچ عقده ای هم بر سر زدن یا نزدنش ندارم

*

فقط فکر نمی کنم با ذات فرهنگ ایرانی در تضاد باشد همین.

*

یک نگاهی به عکس های آقایان کراواتی در کنار امام هم بیندازیم بد نیست.

*

اینجا را هم حتما ببینید

دیروز حسابی بر سر ذوق آورد مرا

فکر می کنم این جوان در آن گوشه مملکت فرهنگ ایرانی را به مراتب بهتر از جناب فوق الذکر می شناسد و برایش کار می کند.

*

هر چه باشد این جوان به خیلی ها توی دنیا فهمانده است که ما جماعت ایرانی هم می دانیم مهر یعنی چه

*

سرباز وطن بودن را هم برای ماهایی که در بدر به دنبال فرار از خدمت هستیم معنا کرده است.

*

چند تا توضیح راجع به سربازی دارم

*

نمردم خواهم گفت برایتان.

/ 2 نظر / 18 بازدید
م کاظمی

سلام . جالب بود برادر ! معلمه خیلی تو حالی! پرواز با هواپیمایی آسمان مجانی !!!! با یه خورده همت !!!

ییلاق ذهن

چه کار خوبی میکنید که صداشم میذارید[لبخند]