چند لینک!

این چند لینک گمانم بد نباشد نظری به آنها بیندازد و تقریبا همه اشاره دارد به یک موضوع!

اصولگرا ترین اصولگرای گیلان 

کربلائی کربلائی است

سقوط شریعتمداری و 2 عاملی که این روزها زیاد دیده میشود

برای این روزها اللَّه، اللَّه، در انتخاب اصحاب خود . . . اینجا رشت است صدای الیت 10می آید؟

چیزی اگر جا افتاد بفرمایید که یاد آوری کنیم


/ 0 نظر / 36 بازدید