آن مرد...

امام خمینی

نگاه کن!

این مرد چه پیشانی بلندی دارد

تو تاکنون چهره ای دیده ای که این همه منوّر باشد؟

چه دستهای سترگی!

و قامتش برای ایستادن چقدر مناسب است!

بی شک آفتاب اسم او را می داند...

*

شعر، تکه ای است از سروده ای از سلمان هراتی

/ 2 نظر / 18 بازدید
سجاد

سلام چرا برار چرا تو ده نظر ننی آخر . ا آقایان ایچی خوشنه ره بخوردده ده تو ناراحته نبو

صبا

آدم شوخی بوده سلمان هراتی ! [زبان]