نوشتن گاهی چقدر سخت می‌شود؟

گاهی پيدا کردن يک موضوع برای نوشتن چقدر سخت می‌شود؟ بگذريم!

ديشب جايی ايستاده بوديم جوانی مشغول خوردن دوغ بود. نزديک شد و گفت: ببخشيد ما در برج چندم هستيد؟ يکی گفت: پنج! گفت نميدانيد چه مزه‌ای دارد اين دوغ. رويش نوشته ۲۰/۶ !

بعد بگوييم ما ملت از زمان خويش عقب تر ايستاده‌ايم!

/ 2 نظر / 3 بازدید
خاطراتچی

بگردی خيلی حرف برای گفتن هستمن که اينقدر دارم که بنويسم. شايد هم من چونه ام گرمه موفق باشي

sadjad

سلام رفيق ما هم از سفر برگرشتيم . ولي نامردا وقتي جلسه تعطيله چرا به ما خبر نمي دين كه اين همه راه رو نكوبيم نيام .تا بعد