تصوف!

گفت: تصوف یعنی آنکه مالک هیچ چیز نباشی و هیچ چیز مالک تو نباشد!

/ 5 نظر / 12 بازدید
سجاد

سلام صوفی ! خوبی برادر! تو هم که اصلا مالک هيچ چيزی نيستی!!!؟؟ موبايلتو عشقه جيييييگرررر! سلام مان بر شيخنا برسان

فاطيما

سلام خوبييييييييييييييييی گفت: تصوف یعنی آنکه مالک هیچ چیز نباشی و هیچ چیز مالک تو نباشد باشه همين که تو ميگی[

ستایش

چی بگم... ما که سالی ماهی چند بار بيشتر اين وار آفتابی نمی‌شيم و هر بار با انگشت حيرت به دهان راهی می‌شيم! پست قبلی... بيکار شدين رمام ممان (نات اینرسی اور گشتاور!) می‌خونين! خوش باشيد و باز واسه ما آرزوی ابر و بارون و آفتاب کنيد... اين بار دارم می‌رم قمصر گلاب ‌گيری! هر... موفق باشيد. ياعلی/

راشين

تصوف؟هااااااااااااا نميدونم چيه!يعنی دوس ندارم

روشنک

اون پايينی نظره من بود اشتباه شد....