خدايا!

خداوندا!

حیران توایم! حیرانترمان کن!

خدایا!

غم و تنهایی و غربت، رزق مدام عزیزان توست. ما را عزیر بدار.

خدایا!

من از شراب چشم تو گر مست میشدم

فارغ از این جهان و هر چه در او هست میشدم.

خدایا! نگاه نافذی عنایت کن که از وسیلهها و واسطهها بگذرد و تو را در پس
و پشت همه وقایع ببیند.

خدایا!

اگر از جلال تو هم غافل بمانیم، جمال خیره کنندهات، مجال تخطی نمیدهد و
اگر خوف تو را هم به نسیان بسپاریم، شرمساری نعمات بیکرانت، دست و دل را
در انجام گناه میلرزاند.

خدایا!

شیطان و نفس به هم دست دادهاند تا بندگان خوب تو را زمین بزنند. بیمساعدت
تو مقاومت ممکن نیست.

خدایا!

در این وانفسای کل حزب بما لدیهم فرحون، روشنای هدایت هر لحضهات را از ما
دریغ نکن و هواهایمان را مانع دیدار روشنایی مساز.

خدایا!

الفبای معنویت را به کتابهای قطور و میانتهی حیاتمان بازگردان.

خدایا!

بیولایت، حیات بیمعناست، با اتصال مستمرمان به ولایت، زندگی را معنا بخش.

خدایا!

به یاس بگو رهایمان کند، به خستگی بگو که دست از سرمان بردارد و به شیطان
بگو که ما از آن توایم امید نبندد.

خدایا!

ما را از برکات مظلومیت محروم مکن.

خدایا!

به دوستان نادان جبهه حق، عقل و به دشمنان دانا، مروت عنایت کن.

خدایا!

زمین خوردن بزرگانمان را نشانمان مده.

خدایا!

اگر نگاه لطف تو با ماست، چه باک اگر همه خلایق، روی از ما بگردانند و اگر
نیست چه سود اگر همه خلایق، رو به ما کنند.

خدایا !

همدمی، همراهی، همنفسی، به ستوه آمدیم از این همه بی کسي.

مرا از دعای خيرتان محروم نگردانيد!

راستی دعا از سيد مهدی شجاعی بود.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
shayan

سلام محسن جان ...آقای سيد مهدی شجاعی کتابی چاپ کردن ؟ و اگه ميشه اطلاعاتی از ايشون رو بذار که ما هم بيشتر آشنا بشيم البته با بعضی از قسمت هاش مثل <‌ ما را از برکات مظلومیت محروم مکن >يا<زمین خوردن بزرگانمان را نشانمان مده> موافق نیستم ...