دو برگ دو مرغابي

همين روزها از هم جدا مي‌شويم
چون دو برگ در باد
چون دو مرغابي
که يکي تير مي‌خورد و مي‌افتد
چون زنجيري که از هم مي‌گسلد

همين روزها از هم مي‌ترسيم
چون جاشوان که از توفان
چون دزدان که از فرياد
چون آتشي خرد
که از
ب
ا
د

محمدحسین جعفریان

/ 1 نظر / 12 بازدید
بوی خوب گندم

تقصير اين قصه ها بود / تقصیر این دشمنا بود / اونا اگه شب نبودن / سپيده امروز با ما بود / سپيده امروز با ما بو