لااقل شما بیا....

این که سال های سال بر نگشته ای

این که این سفر دراز شد

این که این سفر شبیه راز شد

این که سال های سال نیستی

بی دلیل نیست

سال های انتظار را

گر چه ظاهرا

 انتظارها کشیده ایم

"منتظر" نبوده ایم

کار مثبتی نکرده ایم

این همه نیامدن که بی دلیل نیست

ما خراب کرده ایم

گر چه ظاهرا ثواب کرده ایم

گر چه خسته ای از این همه ریا

دیر می شود

دیر دیر دیر

ما عوض نمی شویم

لااقل شما بیا

*

عباسعلی سپاهی یونسی

/ 1 نظر / 21 بازدید
قرار شبانه

دوران خوبی است این دوران انتظار. چشم به راهی، چراغ های روشن، سکوت و دعا و لحظات با شکوه..!