پسر خاله!

رییس مرکز مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه قضاییه یا یک مرکزی تحت همین نامها فرمودند که:
*
ما برای شهرام!! هیچ گونه تسهیلات ویژه ای در نظر نگرفتیم و با شهرام!! هم مثل سایر زندانیان برخورد کردیم.
*
خدا بسر شاهد است این جملات را با گوش خودم شنیدم!
*
البته حقش هم بود یعنی چه که برای شهرام تسهیلات ویژه در نظر گرفته شود! یک وقت آمدی ودر رفت یقه کی را باید گرفت!
*
جناب آقای مسئول از آنجا که شما هم چون ما آقایی!
*
و هیچ خوب نیست که پیش این جماعت نسوان کم بیاوریم
*
بیا و آقایی کن و کمی هم که شده برای این غضنفر مادر مرده تسهیلات ویژه در نظر بگیر
*
چی؟ یعنی چه که همه در پیشگاه قانون با هم برابرند؟؟
*
خدا کند این بلا سر خودت هم بیاید من دلم خنک بشود!
*
خائن! مرد فروش!
*
اصلا چرا مردان باید مهریه بدهند بزودی یک طرحی میدهیم که کف همه ببرد و مشکل مهریه برای ابد حل شود
*
میدهیم! منتظر بمانید!


/ 1 نظر / 13 بازدید
م

http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1996/1/96.01.09.x.html