گمان!ـ

نیکی که از حد بگذرد نادان گمان بد یرد
*
این جمله را طرف نوشته بود پشت مینی بوسش
*
 به قول پسر عمویمان
 آدم نباید نکش خوبی کند همه چیز را باید کشیده وسنجیده انجام داد.

*

خوردیم به یک برادر محترم از اهالی کشور دوست و برادر! سوریه.

به ایشان گفتیم که ما از سرزمین شما تنها نزار قبانی را می شناسیم، و اندکی چیز دیگر.

و بعد با هم کمی خواندیم:

 "لکن سماء ک ممطره وطریقک مسدود مسدود

فحبیبه قلبک یا ولدی ، نائمه فی قصر مرصود..."

"....اما آسمان تو بارانی است و راه تو بسته ی بسته

و محبوبه ی قلبت پسرم ،  در کاخی که نگاهبانان بر درش نشسته اند ، به خواب رفته..."

*

و به ایشان گفتیم که هر بار این شعر را که می خوانیم یا می شنویم خاطرات بسیاری برایمان زنده می شود

 *

ایشان گفتند که تنها برای شما نیست که این شعر خاطره انگیز است برای بسیاری از عرب ها نیز این گونه است و برای همین است که ما هم این شعر را حفظیم

*

منظورم این شعر است ...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید