هر چه هستي ، باش

با توام
        اي لنگر تسکين!
اي تکان هاي دل!
                       اي آرامش ساحل!
با توام
        اي نور!
                 اي منشور!
اي تمام طيف هاي آفتابي!
اي کبودِ ارغواني!
                       اي بنفشابي!
با توام اي شور اي دلشوره شيرين!
با توام
         ای شادی غمگين!
با توام
        اي غم!
                 غم مبهم!
اي نمي دانم!
هر چه هستي باش!
                           اما کاش...
نه، جز اينم آرزويي نيست:
هر چه هستي باش!
                           اما باش!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                         (قيصر امين پور)

/ 0 نظر / 3 بازدید