سخت نگیر

شاعر نیستم!
*
شعر رو اما دوست دارم
*
هم میخونم هم پیش بیاد و کسی بخونه گوش میدم
*
ترانه گوش ندادم تا حالا
*
ولی شنیدم
*
بین گوش دادن و شنیدن فرقه!
*
فتامل!
*
چیزی بلد نشدم از زندگی
*
تازگی ها فهمیدم چقدر نفهمم
*
دیشب با مامان دعوام شد
*
از خدا خواستم من رو تا صبح زنده نگه داره!
*
امین کشف جدید منه
*
همین دیشب کشفش کردم
*
با بعضی از آدمها از طاعتی تا عطا آفرین که بری اکتشاف تموم میشه
*
بعضیا اما تا خدا جای کشف دارن
*
رشتیا میدونن از طاعتی تا عطا آفرین یعنی چند دقیقه!
*
گمون نکنم کسی بدونه از طاعتی تا خدا یعنی چند دقیقه!
*
شاهه به یارو یه اسب مردنی داد اسب شبش مرد
صبح شاه برگشت گفت
از اسب تیز پای ما چه خبر
طرف گفت :
آنقدر تیز پا بود که از این دنیا تا آن دنیا را یک شبه طی کرد!
*
وقتی میخوایم بگیم شاهه یا اسبه باید چجور بنویسیم
شاهه یا شاهِ؟؟
*
صبح
یعنی تو
وقتی که لبحند میزنی
*
صبح داره لبخند میزنه

/ 1 نظر / 12 بازدید
ميرزا جواد آقا ...

فداي تو خوبي تو چي مي كني با سر نوشت بايد از سر مي نوشت؟؟؟ ما را نمي بيني خوشحالي من از طبقه ۵ هر روز به روح پر فتوح دوستانم سلام مي كنم اما جوابي