اللهم اغفر لی ما انت اعلم به منی فان عدت فعد علی بالمغفره

خدایا از من در گذر آنچه را که از من بدان داناتری و اگر بار دیگر به آن بازگردم تو نیز به بخشایش بازگرد.

                           آمين

 دعا مربوط به امام علی است.

خدايا خدايا ببخش بيامرز عفو کن بگذر که اگر علی اين گونه دعا می‌کند پس وای بر من وای! وای! وای! وای!

******              *               *                *       *

****          *               *                *           * 

اين يه شعر گيلکی از مرحوم شيون فومنيه با ترجمه اش

وطن تی ماره تی مار ماده شیره

وطن مادر توست و مادرت ماده شیریست

شکار بانان دست کویان اسیره

و مادر تو از دست شکار چیان در میان کوهها سر گردان است

تی غیرت کو مگر تی نازنین مار

غیرتت کجاست مگر مادر عزیز تو

جوان پیله گوده خانه بمیره

جوان بزرگ کرده است تا در خانه بمیرد

 

/ 1 نظر / 3 بازدید