سوت می زنیم

خب پرشین بلاگ در اقدامی حیرت انگیز که بالکل از ایشان بعید بود سرویس خدمات دهی خود را تغییرات بسیار و شایانی داد
*
ما اگر چه همچنان چشممان آب نمی خورد که از ایشان خیری حاصل شود؛ این تغییرات را به فال نیک گرفته از خداوند برای ایشان طلب موفقیت و به روزی داریم.
*
*
روز اول شهریور ماه 1387 باید کفش و کلاه کنیم برویم خدمت
*
کجایش، هنوز معلوم نیست.
*
سربازی واقعا مشکل بزرگی است برای همه جوانان کشور
*
حتی خانم های محترمه!
*
باور کنید !
*
آخر به کدام جوان آس و پاس خدمت نرفته ای زن می دهند!؟
*
پس می بینید یک جوری همه جوانهای مملکت درگیر سربازی هستند
*
سربازی از دوره رضا خانی تا امروز هیچ تفاوتی نکرده
*
جز اینکه 24 ماه شده 20 ماه!
*
که آن هم در دوره ما قرار است دوباره بشود 24 ماه
*
بین روزی که من برگه های مربوط به نظام وظیفه را فرستادم تا روزی که بروم سربازی 8 ماه فاصله است
*
هیچ کس نیست جواب این 8 ماه بیکاری و علافی را بدهد
*
نظام وظیفه باید یک فکری به حال این مسائل بکند.
*
من دانشجو 4 سال 4 تا تابستان بیکارم
*
اگر در هر تابستانی 2 ماه بتوانم خدمتم را کم کنم می شود 8 ماه. 8 ماه هم برای خودش 8 ماه است.
*
تازه اینجور مشکل اوقات فراغت بسیاری از جوانان هم حل می شود
*
باید سیستم اعزام سرباز به ماه یا هفته برسد
*
پس این تکنولوژی به چه کار می آید!؟
*
اگر واقعا سرباز زیاد است
*
دوره های حدمت کوتاه شود!
*
وحی منزل که نیست سربازی 24 ماه باشد.
*
سربازی دستش را گذاشته روی گلوی ما، هیچ کاری نمی شود کرد!
*
فعلا سوت می زنیم! تا بعد ببینیم خدا چه می خواهد.

/ 1 نظر / 13 بازدید