ميز نوشت!

هميشه اين نوشته‌های روی ميزها برای جالب بود! هنوز گوشه کتاب‌ها يا جزوه‌هايم پر است از اين جملات که از اينجا يا آنجا برشان داشتم حتی يک زمان اينها را مجزا يادداشت بر می‌داشتم و قصد داشتم که جمع‌شان کنم که نشد!

يکی از اين جمله‌ها که برايم خيلی جالب بود اين جمله بود که روی يک ميز در دانشکده انسانی گيلان نوشته شده بود!

آمدند!

رنج بردند!

رفتند!

فکر می‌کنم نويسنده‌اش بدجوری غمزده بود! هر که هست و هر کجاست! خدايا به سلامت و شادش دار!

ما هم فکر کنم يک مرحله از پوست اندازی رو طی کرده باشيم!

/ 0 نظر / 3 بازدید